Technikum hotelaraskie

recepcjaOsoba pracująca w hotelu musi wykazać się odpowiednią wiedzą na temat zasad przyjmowania gości w hotelu, musi być komunikatywna oraz posiadać znajomość języków obcych. Dobre przygotowanie do tego zawodu taje technikum hotelarskie, którego absolwenci na brak pracy nie mogą narzekać. Hotele czekają na nich nie tylko w kraju, ale również w europejskich kurortach.

Rozwijający się przemysł turystyczny oraz coraz gęstsza sieć hoteli sprawiają, że zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych do obsługi hotelowych gości pracowników wzrasta.
Jak wygląda nauka w technikum hotelarskim i jakie daje ona możliwości? To pytanie zadaje sobie z pewnością niejeden gimnazjalista myślący o zdobyciu zawodu technik – hotelarz.
Nauka w technikum hotelarskim trwa cztery lata. Przyszły technik hotelarstwa ma przed sobą sporo nauki, jednak z pewnością nie pójdzie ona na marne. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących trzeba zmierzyć się z przedmiotami zawodowymi: ogólnoekonomicznymi oraz specjalistycznymi. Ważna jest również nauka języków obcych.
Uczniowie technikum hotelarskiego zdobywają wiedzę związaną z podstawami ekonomii oraz prawa. Są to dziedziny, których znajomość dla osób pracujących w hotelarstwie jest niezbędna. Odpowiednie umiejętności i kwalifikacje w technikum hotelarskim zdobywa się również dzięki nauce takich przedmiotów, jak obsługa gościa hotelowego czy też podstawowe techniki pracy biurowej. Istotne są tu również zagadnienia związane z turystyką, rekreacją oraz usługami gastronomicznymi.

Teoria to jednak nie wszystko. Dodatkowo swe umiejętności przyszli hotelarze mogą zdobywać podczas zajęć praktycznych organizowanych przez szkołę, a doskonalić je w czasie praktyk odbywanych w hotelach. Swe praktyczne umiejętności w tym zawodzie można kształcić zarówno w polskich hotelach, jak i w obiektach znajdujących się za granicą. W tym drugim przypadku dodatkową zaletą jest możliwość podszkolenia się z języka obcego. Często w czasie praktyk uczniowie znajdują sobie miejsce swej pierwszej pracy.

Część absolwentów technikum hotelarskiego zaraz po ukończeniu szkoły szuka zatrudnienia w hotelach oraz w ośrodkach wypoczynkowych. Wielu jednak decyduje się na doskonalenie swych kwalifikacji zawodowych lub ich rozszerzenie. Ci absolwenci, którzy chcą rozszerzyć swe umiejętności i zdobyć drugi zawód, mają szerokie pole manewru. Ze względu na naukę języków obcych mogą wybrać się na studia filologiczne. Wielu decyduje się na studia związane z turystyką i rekreacją, gdyż do tych przedmiotów w trakcie nauki w technikum przywiązuje się dużą uwagę. Jeśli absolwent technikum hotelarskiego chce wybrać zawód zupełnie nie związany z turystyką i hotelarstwem – ma takie możliwości, gdyż w technikum oprócz nauki zawodu zdobywa również niezbędne do dalszego rozwoju wykształcenie ogólnokształcące.